A

ARCHETYP

/z gr. arche - początek, typos - typ/ to pierwotny wzorzec /pierwowzór/ postaci, zdarzenia, motywu, symbolu lub schematu. Archetypy występują w nieświadomości zbiorowej i indywidualnej. 

Carl Gustaw Jung ... "udowadniał, że mimo różnic w zewnętrznych cechach, niezależnie od wieku, rasy, płci, mamy wspólną pamięć genetyczną, która łączy wszystkich ludzi. Te wewnętrzne obszary nazwał on zbiorową nieświadomością i twierdził, że właśnie tam funkcjonują archetypy - praobrazy duszy ludzkiej. Archetypy to obrazy istniejące w nas, które poniekąd przynieśliśmy wraz z narodzinami na ten świat, które wciąż nam towarzyszą i nie musimy ich zdobywać. Takim archetypem jest np. motyw mądrego starca, którego mogliśmy w realnym życiu nigdy nie spotkać, ale on przychodzi do nas we śnie. Nieświadomość bowiem jest w stanie pokazać nam ten archetypowy obraz bez zewnętrznego wzoru. Tak jak anioł jest archetypem, którego nigdy nie widziano."

Cytat pochodzi z książki H. Banzhaf - "Droga Tarota", str. 21

P

PENTAKL

to pentagram, czyli 5-ramienna gwiazda zamknięta w kole. Symbolizuje człowieka - cztery ramiona gwiazdy to rozpostarte ręce i nogi, natomiast ramię górne to głowa. Koło zakreślone wokół pentagramu to bariera ochronna - magiczny krąg, ale także świat, w którym żyjemy i działamy. Każde ramię pentagramu symbolizuje jeden żywioł: wodę, ogień, ziemię i powietrze. Piąty element to duch, który przenika żywioły i łączy je w jedną całość. Wszystkie ramiona pentagramu są w tej samej wielkości, co wskazuje na równowagę. Pełna talia tarota składa się z pięciu części: AW + AM: Buławy, Puchary, Miecze i Denary (Pentakle). Pięć części tarota koresponduje z pięcioma ramionami gwiazdy.